+ 385 (0) 99 441 5875 / + 385 (0) 98 932 9569 info@studionixaprijevodi.hr
Cijena prijevoda

Cijena prijevoda

Koliko se lako (ili teško) izračuna cijena prijevoda nekog teksta?   Iako se možda na prvi pogled čini da je prevođenje jednostavna usluga te da se cijena prijevoda uvijek izračunava u karticama, to i nije baš tako. Postoje mnogi drugi načini na koje mi...
Korištenje prevoditeljskih memorija

Korištenje prevoditeljskih memorija

Prevoditeljske memorije su alati za računalno potpomognuto prevođenje (eng. Computer Assisted Translation ili CAT) koji uvelike pomažu pri povećanju produktivnosti prevoditelja. Njihova korisnost leži u mogućnosti njihovog korištenja u budućim projektima pri čemu se...
Prevoditeljske memorije

Prevoditeljske memorije

Zašto je prevoditeljska memorija toliko važna? Prevoditeljske memorije pomažu prevoditeljima da rade brže i efikasnije. Međutim, one nisu samo velika pomoć za prevoditelje, već su dragocjene i za klijenta koji dobiva kvalitetniji i točniji prijevod u kraćem roku. U...
Dva nova ugovora

Dva nova ugovora

Ovaj tjedan potpisali smo za naše pojmove dva velika ugovora koja smo dobili na javnim nadmetanjima. Jedan za Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za prijevode sa skandinavskih jezika na hrvatski, a drugi za HGSS za...